Asociacija "Miklusėnai" Asociacija "Miklusėnai"
Atsitiktinė foto
Kontaktai
Alytaus raj., Alytaus sen., Miklusėnai, Pergalės g. 39
Mob. tel.: +370 699 93835
El. paštas: elvyra.j.ej@gmail.com
WWW: http://www.mikluseniskiai.lt
Kirpykla Miklusėnuose
Kai esi jaunas: keliauji ir būni globalus. Semiesi žinių, nori pasiekti viršūnę, surasti savą stichiją... Užaugus Dzūkijoje, tai lieka kaip tavo vizitinė kortelė ir kartais aplankęs apie 60 šalių pasuki namų link... Nes būtent namuose, nusileidus esi laukiamas, parsivežta patirtis pavirto į plaukų studiją „Ramunas Hair“, kuri per trumpą laiką tapo sensacija... Daugiau apie tai www.ramunashair.com
Renginiai

2015 vasaris | NUOTAIKINGOS UŽGAVĖNIŲ AKIMIRKOS!

Antradienį, vasario mėn. 17 -ąją dieną, Miklusėniškiai tradiciškai šventė Užgavėnių šventę. Joje žaidimus organizavo ir triukšmą kėlė muzikantas Juozas Kavaliauskas ir visi šventės dalyviai. Į šventę atvyko daug svečių : Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas, visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė, rajono savivaldybės kultūros viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kanapickė.Visus šventės dalyvius sveikino ir riebių blynų linkėjo asociacijos pirmininkas Vytautas Mocevičius.

Užgavėnių apeigose yra keli pagrindiniai elementai: vaišės, važinėjimas, čiuožinėjimas, supimasis, įvairūs būrimai, Morės sunaikinimas; persirengėlių eisenos ir vaidinimai. Užgavėninkai labai daug triukšmaudavo, grodavo įvairią muziką. Grodavo viskuo kas tik skamba, barška, cypia. Keli persirengėliai sudarydavo orkestrą. Muzikantai buvo Morės palydovai, sulodydavo visus šunis. Grodavo kas kuo tik išmanydavo. Dabar tai yra paprastas išdykavimas, susikaupusios energijos išliejimas, o seniau dvasiomis nuvyti ir pažadinti žemę iš stingulio.

Apėję savo kaimą, o kartais ir gretimus, persirengėliai susirinkdavo į vieną gryčią ir ten tęsdavo vakarėlį. Sueidavo ne tik persirengėliai, bet ir kaimo jaunimas. Kiekvienas atsinešdavo kažko valgyti, gerti. Susirinkę prasimanydavo įvairių pramogų,vakaronėje neapsieinama be muzikos, dainų, šokių.

Buvo manoma, kad persirengėlių, jaunimo žaidimai, vaidinimai turėjo sukelti juoką, kuriam apeigose buvo priskiriama didelė magiška galia bei simbolinė prasmė. Senovės žmonių tikėjimu juokas turėjęs nepaprastos galios numarinti žiemą ir pažadinti pavasario gimimą, prikelti žemę naujam gyvenimui.

Asociacijos „Miklusėniškiai“ informacija
2012 | LINKSMOS UŽGAVĖNĖS MIKLUSĖNUOSE

Vasario 21 dieną linksmai ir triukšmingai Miklusėnų gyventojai šventė Užgavėnes. Seni ir jauni sugužėjo į Alytaus seniūnijos salę. Susirinkusius pasveikino asociacijos „Miklusėniškiai“ pirmininkas Vytautas Mocevičius.

Jis pasidžiaugė miklusėniškių aktyvumu, palinkėjo kuo greičiau sulaukti pavasario ir su naujomis jėgomis kibti į ūkio darbus. Bendruomenei pristatė antrai kadencijai išrinktą seniūnaitį Joną Jankauską.

Šeimininkės gausiomis vaišėmis nuklojo stalus, kieme sniego pusnyje linksmai šypsojosi raudonskruostė Morė, salėje skambėjo muzika, sukosi poros. Į šokių ratelį visus kvietė muzikantas iš Pivašiūnų Vytautas Franckevičius.

Miklusėniškiai šoko, dainavo, Morę sudegino su tradiciniu šūksniu „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“. Pirmininkas V. Mocevičius dėkojo padėjusiems organizuoti ir dalyvavusiems šventėje.
 


 

Asociacijos ,,Miklusėniškiai“ narys Arūnas Jatkauskas2011 | VASAROS PALYDOS MIKLUSĖNUOSE

Asociacija „Miklusėniškiai“, vadovaujama pirmininko Vytauto Mocevičiaus, paskutinį rugpjūčio savaitgalį Miklusėnuose, Alytaus rajone, Miklusėnų bendruomenę ir svečius pakvietė į kultūrinį renginį „Vasarą palydint“. Oras susirinkusiuosius lepino malonia vasariška šiluma. Vasaros palydos prasidėjo dailininkės iš Elektrėnų Eugenijos Purienės siuvinėtų paveikslų paroda,kuri vyko Mikusėnų bibliotekoje.

Po parodos norintieji galėjo juos įsigyti. Laikinus ekspozicijos stendus įrengė patys bendruomenės nariai, kurie negalėjo atsistebėti paveikslų originalumu. 50-ties meno darbų ekspoziciją pristatė pati darbų autorė E. Purienė.

Alytaus rajono Daugų kultūros centro Butrimonių filialo mėgėjų teatro aktoriai parodė autorės luksnėniškės Genovaitės Švabienės spektaklį „Ot tau ir ženytis“, kurį režisavo kultūros darbuotoja Milda Stanevičienė. „Tai puiki šių dienų laikmetį atitinkanti komedija, kaimiškų piršlybų tema,“ – po spektaklio sakė asociacijos „Miklusėniškiai“ pirmininkas Vytautas Mocevičius.

Miklusėniškiai klausėsi G. Statulio ansamblio „Šypsena“ ir M. Stanevičienės vadovaujamo kvarteto atliekamų dainų, šoko. Prie kavos puodelio prisiminė nueinančią vasarą, kalbėjo apie naujus darbus. Pasak V. Mocevičiaus, tai buvo pirma vasaros palydų šventė, kurią planuojama rengti kiekvienais metais.

Miklusėnų bendruomenės narys Arūnas Jatkauskas


2011 | SMAGIAI „MIKLUSĖNIŠKIAI“ VIJO ŽIEMĄ IŠ KIEMO...

Ši žiema ypatinga. Sniego laukuose ligi juosmens ir keliai vos beišvažiuojami, tik ir girdėti žmones kalbant, kad tokią žiemą regėjo nebent vaikystėje. Netrūko prisiminimų ir apie tai, vasario 15 dieną gausiai draugėn susirinkusių Miklusėnų gyventojų būryje. O susirinkome žiemos iš kiemo išvaryti, linksmai ir žaismingai Užgavėnes atšvęsti.

Sugužėjo kaimynai į Alytaus apylinkės salę, kuri vos talpino tokį gausų būrį.

Visų pirma, susirinkusius pasveikino asocijacijos „Miklusėniškiai“ tarybos pirmininkas Vytautas Mocevičius. Jis džiaugėsi matydamas visus linksmus ir sveikus (krizės žmonių veiduose tikrai nesimatė), palinkėjo kuo greičiau sulaukti pavasario. Taip pat pristatė bendruomenei naujai išrinktą seniūnaitį Joną Jankauską, kuris šiltu žodžiu kreipėsi į susirinkusiuosius, linkėjo visiems sėkmės.

Šeimininkės gausiomis vaišėmis nuklojo stalus, kieme sniego pusnyje linksmai šypsojosi raudonskruostė Morė, na, o salėje skambėjo muzika, linksmai sukosi poros. Į šokių ratelį visus kvietė muzikantai iš Luksnėnų - „Sidabrinis kvartetas“ , kuriam vadovauja Irena Abromavičienė.

Šokom, dainavom ir Morę sudeginom su tradiciniu šūksniu „žiema, žiema, bėk iš kiemo!“.

Pirmininkas V.Mocevičius dėkojo visiems, padėjusiems organizuoti šventę ir tiems, kurie nepasidižiavo ir į tą šventę atvyko.

Tikėkimės, kad žiema greitai baigsis, ištirps sniegas ir dar ne kartą susirinksime į šaunų didelį būrį kaimyniškai pabendrauti.

Asociacijos ,,Miklusėniškiai‘‘ vardu Ramutė Vitienė